Какво е Lafayette?

Лафайет е смарт платформа, която осигурява дигитален диалог между всяко заведение и потребителетите.

Дигитално меню

Разгледайте предложенията на любимото си заведение от Вашия смартфон или пресонален компютър

Интерактивна карта

Намерете любимите заведения, както и много други в интерактивната карта.

Онлайн резервации

Направете онлайн резервация без телефонни обаждания.

Как изглежда Lafayette?

Мобилно приложение

Модерен, интерактивен и лесен за ползване дизайн

Административен уебсайт

Лесна администрация за собствениците на заведения

Вход за уеб платформа Lafayette

Новини и събития

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0564-C01 с наименование „Lafayette“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търси изпълнител по следното обявление:

    Възлагане на услуга по изготвяне на информационни материали за визуализация по проекта:
  • - табела А2 - 1 бр.
  • - луксозни плакати А3 - 100 бр.
  • - стикери - 5000 бр.

Всички заинтересовани лица могат да отправят своите запитвания и да подадат своето предложение на имейл lafayetteproject2018@gmail.com до 18:00 часа на 19.06.2019 г.

Всички оферти ще бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.024-0564-C01 с наименование „Lafayette“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, се търси изпълнител по следното обявление:

  • - Предоставяне на наем на работно помещение, 1 бр.

Всички заинтересовани лица могат да отправят своите запитвания и да подадат своето предложение на имейл lafayetteproject2018@gmail.com до 18:00 часа на 14.06.2019 г.

Всички оферти ще бъдат разглеждани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални политики за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP0022.024 “Насърчаване на предприемачеството” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Архитектура на платформата Lafayette

Системата на Lafayette се състои от няколко елемента

Взаимодействие между отделните компоненти

Архитектура

Сървиси